Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Junior Strategisch Vastgoed Adviseurs | Draaijer+Partners & Rondmakers

Draaijer+Partners Rondmakers - Real Estate Club Groningen

Wie zijn wij?

draaijer+partners en Rondmakers zijn bedrijven met veel ambitie.

draaijer+partners is de strategisch partner op het gebied van slimme en gezonde huisvesting. draaijer+partners gelooft in kantoren die aanzetten tot ontmoeting en samenwerking, zorgomgevingen die bijdragen aan sneller herstel van patiënten en scholen die leiden tot betere prestaties van studenten en docenten. Wij denken aan de toekomst door circulair en energiebewust te bouwen en rekening te houden met de impact op de omgeving. We doen dat op een integrale manier en gebruiken technologische innovaties waaronder data, waardoor we de ambitie van onze opdrachtgevers waarmaken

Rondmakers helpt maatschappelijke organisaties en op weg naar een bedrijfsmatige inzet van hun vastgoed. Dit doet Rondmakers heel concreet met vastgoedsturing en transactiemanagement. We verzorgen inzicht en overzicht door data van organisaties op orde te brengen, te analyseren en te visualiseren. Dit is voor ons het fundament voor strategische vastgoedbeslissingen op pand- en portefeuilleniveau.

Beide bedrijven maken onderdeel uit van de Draaijer Group waarin een brede expertise van de partnerbedrijven is vertegenwoordigd. Samen met meer dan 100 collega’s in een mix van allerlei leeftijden en met verschillende specialisaties en achtergronden krijg jij de mogelijkheid om in het totale werkveld van vastgoed en huisvesting over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en steeds nieuwe uitdagingen te vinden.

Wij nemen regelmatig (afstudeer)stagiaires onder onze hoede. Wij vinden het belangrijk dat jong talent zich bij ons kan ontwikkelen en wij proberen hen dan ook een brede inkijk te geven in de verschillende mogelijkheden binnen de vastgoedwereld. Wegens groei hebben we diverse uitdagende vacatures open staan.

(Junior) Strategisch adviseur huisvesting

Je bent een passie om ervaren professional te worden voor facilitaire huisvesting-, verander- en/of optimalisatieprocessen. Je werkt zowel op tactisch als strategisch niveau. Samen met je collega’s adviseer je opdrachtgevers bij actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld strategische huisvestingontwikkeling, haalbaarheidsonderzoeken, de besturing van de organisatie (vastgoed en facilitair) en het inrichten van een adequate bedrijfsvoering.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het schakelen tussen de vraagstukken die op verschillende niveaus spelen en de verbinding maken tussen (strategische) beleidsontwikkelingen en het realiseren van duurzame, concrete verbeteringen in de organisatie;
 • Samenwerken met en draagvlak creëren bij alle stakeholders;
 • Het maken van adviesrapporten, business cases en value cases en het vervolgens in de praktijk implementeren.

(Junior) Projectmanager

Vanaf de start tot en met de oplevering van een project zorg je (mede) voor de coördinatie. Door jouw vermogen om proactief mee te denken, ontzorg je het projectteam en onze opdrachtgevers. In je eerste jaar maak je kennis met alle facetten van het bouwproces.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het voorbereiden en ondersteunen bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten zoals programma’s van eisen;
 • Het coördineren van de verschillende werkzaamheden op de projecten;
 • Het notuleren bij diverse vergaderingen;
 • Het opstellen en bewaken van planningen.

(Junior) Adviseur vastgoedsturing

Samen met een team van collega’s werk je bij en voor onze klanten. Vanuit de potentie dat data het fundament biedt voor strategische vastgoedbeslissingen op pand- en portefeuilleniveau zorg je voor de juiste data en fact-based managementinformatie. Van reactief naar proactief sturen op vastgoed.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het inzichtelijk maken van de vastgoedportefeuille van een gemeente, zorg- of onderwijsinstelling, zowel geografisch als financieel middels rapportages en dashboards;
 • Analyse van KPI’s voor onze opdrachtgevers, afgezet tegen interne of externe benchmarks;
 • Het koppelen en analyseren van open data met de vastgoedportefeuille van onze opdrachtgevers;
 • Workshops houden om relevante KPI’s bij onze opdrachtgever op te halen en door jou gemaakte dashboards en rapportages te toetsen;
 • Adviseren hoe de vastgoedportefeuille van een gemeente, zorg- of onderwijsinstelling te optimaliseren. Hiervoor werk haalbaarheidsstudies uit en geef je input voor businesscases.

(Junior) Transactiemanager

Samen met een team van collega’s werk je bij één van onze opdrachtgevers. Jouw focus ligt op het acquisitie-, dispositie-, en waarderingsproces van de maatschappelijk vastgoedportefeuille van onze opdrachtgevers. Daarnaast acquireer je potentiële nieuwe locaties. Je treedt op als marktspecialist bij de aankoop van gronden en opstallen, maar ook bij de projectmatige gronduitgiften en de verkoop van maatschappelijk vastgoed. Door het overzien en rekening houden met de belangen van alle partijen ben je in staat om zo veel mogelijk waarde in de vastgoedtransacties te creëren.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Aankoop- en/of bij verkoop: inventarisatie, begeleiding, waardering vastgoed, gunning en juridische afhandeling.
 • Herbestemming locaties: het coördineren van de vertaalslag van visie naar stedenbouwkundige randvoorwaarden en/of het uitwerken van transformatiemogelijkheden.
 • Verkoopproces en verkoopbeleid: bedrijfsmatig vastleggen van de spelregels en het proces om tot een ‘transparante en marktconforme’ verkoop te komen.

Reageren?

Meer weten over werken bij draaijer+partners of Rondmakers?

Neem contact op met 050 – 524 46 66 of stuur je motivatie en cv naar werk@draaijerpartners.nl

t.a.v. Mieke Duut.

 

Categorie: Junior Strategisch Vastgoed Adviseurs
Types: Full Time
Locatie: Utrecht
Organisatie: Draaijer+partners

Apply for this position

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx
Back to top