Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Bij bbn adviseurs werken we aan veel verschillende projecten. Vastgoedopgaven, gebiedsontwikkeling, huisvestingsvraagstukken en bouwinitiatieven. In onze case ‘Project ten top’ tijdens het Young Talent Event bekleden studenten de rol van projectmanager. De opdrachtgever heeft grond aangekocht met een grote ontwikkelpotentie. Zij schakelen jullie hulp in om te bepalen welk programma optimaal is. Ook ga je met jouw team de belangrijkste kansen en risico’s in kaart brengen. Nieuwsgierig naar wat wij doen? Kijk dan op www.bbn.nl en kom langs bij ons op het Young Talent Event 2020!

Wil jij kennismaken met TwynstraGudde? Kom dan naar onze pubquiz! Tijdens deze quiz testen we jouw kennis over de actualiteiten, vastgoed en natuurlijk TwynstraGudde. We hopen je daar te zien en maken graag kennis met jou!

Tijdens onze workshop nemen wij jullie mee in onze rol als adviseur bij vastgoedtransacties en gronddisposities. abcnova is als strategisch adviseur betrokken bij de verkoop van ontwikkelposities en (historisch) vastgoed van bijvoorbeeld de gemeente Wijchen, Ymere (woningbouwcorporatie) en Kentalis (zorg). Wij helpen partijen bijvoorbeeld om snel van een stuk grond af te komen, noodzakelijke investeringsruimte vrij te spelen of uitzonderlijke resultaten te behalen als het gaat om duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Wij dagen jullie uit om aan de hand van concrete casussen uit ons werk samen met ons te doorgronden hoe je het meest van waarde kunt zijn voor klanten en welke complexe vraagstukken daar achter vandaan komen.

Leer Dura Vermeer kennen en ga aan de slag als gebiedsontwikkelaar van een compleet nieuwe stadswijk. Wat ga je bouwen: kantoren, scholen een bioscoop? Wat gaat dit kosten en wat levert het op? Wat maakt jouw plan onderscheidend? Verzin het beste plan, aan de hand van de verstrekte informatie en ervaar hoe het is om als ontwikkelaar aan de slag te gaan!

Net als veel andere gemeenten, moet ook gemeente Rommeldam bezuinigen. Alle beleidsvelden moeten daaraan bijdragen, dus ook over de volle breedte van het huisvestings- en vastgoeddomein, van maatschappelijke vastgoed tot al het overige vastgoed. Help jij gemeente Rommeldam verder met jouw kennis van data en vastgoedbeleid? We zien je graag op het Young Talent Event op 18 september!

Op 18 september zullen wij jullie in onze workshop meenemen in de dagelijkse werkzaamheden die onze vastgoeddiscipline tegenkomt. We laten jullie nadenken over welke elementen belangrijk zijn in onze winkels en hoe we met onze winkels toekomstbestendig kunnen zijn. Waar we uiteraard benieuwd zijn naar jullie creatieve ideeën en inzichten.

Colliers is een beursgenoteerde internationale vastgoedadviseur. Onze 17.000 ondernemende experts werken in 68 landen samen om toekomstgericht advies te geven en de waarde van vastgoed te maximaliseren voor vastgoedeigenaren, vastgoedinvesteerders en huurders van vastgoed.

Case onderwerp: Strategische huisvesting

De vastgoedmarkt kan zowel van de eigenaren- als de gebruikerskant gezien worden. Momenteel leven we in een periode waarbij de vastgoedmarkt steeds meer een gebruikersmarkt aan het worden is. Tijdens onze case willen we, samen met jullie, deze kant van de markt bekijken. Gebruikers in alle sectoren hebben voorkeuren voor hun huisvesting. Maar hoe is het om als strategisch adviseur op te treden voor een gebruiker van vastgoed? Huisvesting bepaalt in grote mate de identiteit van een bedrijf. Het levert een aantoonbare bijdrage aan de organisatiedoelen. Tijdens de case zullen we, doormiddel van het aanspreken van verschillende afdelingen binnen Colliers, erachter komen hoe deze strategische vraagstukken bij ons worden opgelost.

Case Veenhuizen: Een dorp verkopen – Hoe doe je dat?

Het dorp Veenhuizen is ooit ontstaan als ‘Kolonie van Weldadigheid’ en later door Justitie in gebruik genomen. Het was dan ook lange tijd afgezonderd van haar omgeving. Inmiddels heeft Justitie veel vastgoed overtollig gesteld waardoor de opgave is gekomen om het grootste deel van het gebied te verkopen. De verkoopopgave bestaat uit panden (het ensemble), infra, bos & heide en landbouwgrond.

In deze casus ga je in 2 onderdelen met de opgave aan de slag. In deel 1 bekijk je het gebied vanuit het perspectief van een ontwikkelaar: Wat is een mooie en toekomstbestendige invulling van het gebied die recht doet aan haar verleden? In deel 2 denk je vanuit de positie van het Rijksvastgoedbedrijf: Wat is de beste strategie om dit gebied op de markt te zetten? Leer tijdens deze workshop meer over de werkzaamheden van het Rijksvastgoedbedrijf in relatie tot haar bijzondere vastgoedportefeuille!

Wij zijn AT Osborne: consultants en managers met hart voor vernieuwing. Wij houden ons bezig met complexe, ruimtelijke vraagstukken. Wij zetten onze tanden graag in schijnbaar onoplosbare puzzels, we trekken haperende projecten weer recht en schijnen ons licht op juridische knelpunten. Dit doen we onder andere voor (academische) ziekenhuizen, onderwijsinstellingen, Rijkswaterstaat en Schiphol.

Tijdens het Young Talent Event zoomen we in op onze tak ‘Huisvesting & Vastgoed’ in de sector Gezondheidszorg. Binnen de gezondheidszorg hebben we tientallen jaren ervaring in onder andere project- en programmamanagement (bouw, inrichting en inhuizing), het schrijven van programma’s van eisen, het opstellen van huisvestingsconcepten, het ontwikkelen van vastgoedstrategieën en het doorrekenen van de haalbaarheid en betaalbaarheid (finance) van vastgoedplannen. Dit doen wij voor vele (academische) ziekenhuizen en zorginstellingen in Nederland.   

We organiseren voor het Young Talent Event een casus over het opstellen van een strategisch vastgoedplan (SVP) voor het ziekenhuis van de toekomst. Een SVP koppelt op instellingsniveau de doelstellingen en ambities van de organisatie aan de (toekomstige) vastgoedbehoefte. Om in die vastgoedbehoefte te kunnen voorzien, worden huisvesting- en vastgoedplannen ontwikkeld en doorgerekend, om de financiële haarbaarheid van deze plannen te bepalen. Samen gaan we aan de slag om te bepalen welke onderwerpen en stappen er een plek moeten krijgen in een vastgoedplan voor het ziekenhuis van de toekomst. Het resultaat is een aanpak voor het opstellen van een SVP en welke uitgangspunten daarin leidend zijn.

Envalue, het modernste taxatiekantoor van Nederland, gebruikt de modernste technologieën voor data gedreven taxaties en het creëren van portefeuille inzicht. De vastgoedmarkt wordt gedomineerd door Word en Excel bestanden en vindt het lastig om te digitaliseren, terwijl stakeholders zoals banken, overheden en beleggers een steeds verder gaande behoefte hebben aan inzicht en structuur. Door goed te luisteren naar onze opdrachtgevers is het unieke concept van Envalue ontwikkeld. Met onze manier van werken zijn we voorloper in de (inter)nationale vastgoedmarkt.

Moderne tijden hebben moderne middelen nodig. Met eenduidige data, automatisering en een gedigitaliseerd werkproces, helpen wij onze opdrachtgevers vooruit. Envalue biedt het totaalpakket, van taxaties binnen vijf werkdagen tot een online portaal waarin onze opdrachtgevers inzicht krijgen in de prestaties hun vastgoedportefeuille. Tijd voor een data gedreven toekomst.

Wil je meer weten over Envalue? Kom dan langs bij onze stand op het YTE en kijk op www.envaluerealestate.com 

Back to top