Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Diverse (junior) posities

Draaijer en Rondmakers zijn bedrijven met veel ambitie. Draaijer is de strategisch partner in slimme en gezonde omgevingen die zich bezighoudt met het inspireren, realiseren en exploiteren van positieve plekken die het beste in mensen naar boven halen. Het is onze missie om plekken te ontwerpen waar mensen op een plezierige manier kunnen samenwerken, ontwikkelen en ontmoeten. En fijn kunnen herstellen, bewegen en ontspannen. Rondmakers richt zich exclusief op maatschappelijke organisaties en helpt hen op weg naar een bedrijfsmatige inzet van het vastgoed met transactiemanagement, vastgoedsturing en dashboarding. We verzorgen inzicht en overzicht door data van organisaties op orde te brengen, te analyseren en te visualiseren. Dit is voor ons het fundament voor strategische vastgoedbeslissingen op pand- en portefeuilleniveau.

Beide bedrijven maken onderdeel uit van de Draaijer Group met ruim 100 collega’s in een mix van allerlei leeftijden en met verschillende specialisaties en achtergronden. Binnen onze groep krijg jij de mogelijkheid om in het totale werkveld van vastgoed en huisvesting over de grenzen van je eigen

vakgebied heen te kijken en steeds nieuwe uitdagingen te vinden. Wij nemen regelmatig (afstudeer)stagiaires onder onze hoede. Wij vinden het belangrijk dat jong talent zich bij ons kan ontwikkelen en wij proberen hen dan ook een brede inkijk te geven in de verschillende mogelijkheden binnen de vastgoedwereld.

Wegens groei hebben we diverse uitdagende vacatures open staan:

(Junior) Strategisch adviseur huisvesting

Je bent een passie om ervaren professional te worden voor facilitaire huisvesting-, verander- en/of optimalisatieprocessen. Je werkt zowel op tactisch als strategisch niveau. Samen met je collega’s adviseer je opdrachtgevers bij actuele vraagstukken. Bijvoorbeeld strategische huisvesting-ontwikkeling, haalbaarheidsonderzoeken, de besturing van de organisatie (vastgoed en facilitair) en het inrichten van een adequate bedrijfsvoering. 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Schakelen tussen de vraagstukken die op verschillende niveaus spelen en verbinding maken tussen (strategische) beleidsontwikkelingen en het realiseren van duurzame, concrete verbeteringen in de organisatie;
 • Samenwerken met en draagvlak creëren bij alle stakeholders;
 • Het maken van adviesrapporten, business cases en value cases en het vervolgens in de praktijk implementeren. 

(Junior) Projectmanager

Vanaf de start tot en met de oplevering van een project zorg je (mede) voor de coördinatie. Door jouw vermogen om proactief mee te denken, ontzorg je het projectteam en onze opdrachtgevers. In je eerste jaar maak je kennis met alle facetten van het bouwproces.

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Het voorbereiden en ondersteunen bij het opstellen van aanbestedingsdocumenten zoals programma’s van eisen;
 • Het coördineren van de verschillende werkzaamheden op de projecten;
 • Het notuleren bij diverse vergaderingen;
 • Het opstellen en bewaken van planningen. 

(Junior) Adviseur vastgoedsturing

Vanuit de potentie dat data het fundament biedt voor strategische vastgoedbeslissingen op pand- en portefeuilleniveau zorg je voor de juiste data en fact-based managementinformatie. Van reactief naar proactief sturen op vastgoed. 

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Inzichtelijk maken van de vastgoedportefeuille van een gemeente, zorg- of onderwijsinstelling, zowel geografisch als financieel middels rapportages en dashboards;
 • Analyse van KPI’s voor onze opdrachtgevers, afgezet tegen interne of externe benchmarks;
 • Koppelen en analyseren van open data met de vastgoedportefeuille van opdrachtgevers;
 • Workshops houden om relevante KPI’s op te halen en dashboards en rapportages te toetsen;
 • Adviseren hoe de vastgoedportefeuille van een gemeente, zorg- of onderwijsinstelling te optimaliseren. Hiervoor werk haalbaarheidsstudies uit en geef je input voor businesscases. 

(Junior) Transactiemanager

Jouw focus ligt op het acquisitie-, dispositie-, en waarderingsproces van de maatschappelijk vastgoedportefeuille van onze opdrachtgevers. Daarnaast acquireer je potentiële nieuwe locaties. Je treedt op als marktspecialist bij de aankoop van gronden en opstallen, maar ook bij de projectmatige gronduitgiften en de verkoop van maatschappelijk vastgoed. Rekening houdend met de belangen van alle partijen ben je in staat om zo veel mogelijk waarde in de vastgoedtransacties te creëren.  

Jouw werkzaamheden bestaan onder andere uit:

 • Aankoop- en/of bij verkoop: inventarisatie, begeleiding, waardering vastgoed, gunning en juridische afhandeling. 
 • Herbestemming locaties: het coördineren van de vertaalslag van visie naar stedenbouwkundige randvoorwaarden en/of het uitwerken van transformatiemogelijkheden. 
 • Verkoopproces en verkoopbeleid: bedrijfsmatig vastleggen van de spelregels en het proces om tot een ‘transparante en marktconforme’ verkoop te komen.

Meer weten over werken bij Draaijer of Rondmakers? Neem contact op met 050 – 524 46 66 of stuur je motivatie en cv naar [email protected] t.a.v. Mieke Duut.

Categorie: Diverse (junior) posities
Types: Full Time
Locatie: Groningen Rotterdam Utrecht
Organisatie: Draaijer Rondmakers

Apply for this position

Toegestane typen: : .pdf, .doc, .docx
Back to top