Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Brink | Ruimtecreatie in de stad van de toekomst

Brink Logo Website

Ruimtecreatie in de stad van de toekomst

De steden in Nederland worden steeds drukker. In 2050 telt Nederland naar verwachting 18,5 miljoen mensen, zo blijkt uit de regionale bevolkings- en huishoudensprognose 2019 van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Uit te prognose blijkt tevens dat de bevolking in de grote steden van Nederland blijft groeien. Maar hoe gaan we, in een krappe woningmarkt met meer vraag dan aanbod, deze groei tegemoet?

Vier trends en ontwikkelingen die zorgen voor ruimtecreatie in de stad

Eerder onderzoek van Brink toont aan dat het onmogelijk is om de benodigde 1.000.000 huishoudens in 2030 binnen de huidige kaders van onze steden te huisvesten. De vraag of woningbouw binnenstedelijk of op uitleglocaties gerealiseerd moet worden leidt veelal tot politieke debatten. Eén ding staat vast: er is op dit moment te weinig ruimte in de stad om aan de woningbehoefte te voldoen. We kunnen ons echter afvragen of dit altijd zo zal blijven. Wij zien een viertal trends en ontwikkelingen die hier mogelijk verandering in gaan brengen.

De Nederlandse persberichten staan er vol mee: we werken steeds meer thuis en hebben behoefte aan ruimte. Dat de wereld om ons heen te maken heeft met digitalisering, daar is niet aan te ontkomen. De recente gebeurtenissen rondom de corona-uitbraak hebben deze trend, die al decennia lang onze wereld verandert, in een stroomversnelling gebracht. De wereld wordt meer en meer digitaal met elkaar verbonden. Brink ervaart bij verschillende opdrachtgevers dat de huisvestingsbehoefte van bedrijven door deze ontwikkeling verandert. Door het méér en méér thuiswerken bestaat de kans dat de vraag naar kantoorruimte afneemt, waardoor er ruimte en transformatiemogelijkheden naar woningbouw ontstaat.

In Nederland hebben we circa 8,5 miljoen auto’s die elke dag gemiddeld 23 uur stilstaan. De totale parkeercapaciteit in Nederland is niet precies bekend, maar bedraagt naar schatting 14-18 miljoen plekken (o.b.v. kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid). De opkomst van smart mobility, waarbij consumenten vervoer delen en er ‘slim’ geparkeerd wordt, kan in potentie leiden tot een enorme ruimtecreatie binnen onze steden. Het geven van een juiste invulling aan de gecreëerde ruimte is een enorme uitdaging waar de steden van de toekomst mogelijk mee te maken gaan krijgen. Door nu alvast na te denken over de stad van de toekomst bereidt Brink zich voor op deze toekomstige vraagstukken.

Daarnaast ontstaan er door de technologische vooruitgang steeds snellere en verbeterde infrastructurele verbindingen. Elke verkeerskundige kent de BREVER-wet; de wet van Behoud Reistijd en VERplaatsingen. De wet stelt dat de mens, ongeacht tijdperk of cultuur, zich gemiddeld tussen de 70 en 90 minuten per dag verplaatst. Door snellere verbindingen, zoals bijvoorbeeld de actuele Lelylijn waarbij de reistijd tussen Groningen en Amsterdam kan worden verminderd naar 1 tot 1,5 uur, zijn mensen wellicht bereid om op verdere afstand te wonen. Hierdoor kan de druk op grote steden in de Randstad verlicht worden.

Als laatste trend zien wij de Nederlandse binnensteden veranderen. De retail verdwijnt steeds meer uit onze binnensteden. De binnenstad moet volgens gemeentelijk beleid van diverse grote steden in Nederland niet meer gezien worden als een place-to-buy, maar als een place-to-be. De huiskamer van de stad is het nieuwe motto. Door het verdwijnen van retail ontstaat er wederom ruimte die nieuwe kansen voor de woningbouwopgave biedt.

Brink is constant bezig met ontwikkelingen, nieuwe trends en de toekomst. Wij zijn er van overtuigd, om toekomstbestendige plannen te kunnen maken,  moet je meegaan met de tijd. Daarom kijken wij naar buiten continu. Met onze management- en adviesdiensten, softwareproducten en financiële oplossingen houden wij driehonderdzestig graden zicht op alle bewegingen in de markt.

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top