Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fakton blog | De corona-stresstest

Fakton Newsarticle

Het Coronavirus houdt Nederland in zijn greep. Niet in de laatste plaats komt dat door de gevolgen die de voorzorgsmaatregelen hebben op de economie. Dat de effecten van het virus ook de vastgoedsector beïnvloeden, lijkt een gegeven. De bouw ervaart problemen met de aanlevering van grondstoffen en de realisatie van projecten, beleggers in commercieel vastgoed kampen met huurderving en voor de huizenmarkt schetsen economen ook scenario’s met een tijdelijke of langere terugval in transacties.

Vastgoedontwikkelaars vragen zich nu af hoe de Coronacrisis hun vastgoedprojecten beïnvloedt. Komt de financiële haalbaarheid onder druk te staan? Welke maatregelen kunnen worden getroffen om de risico’s te beperken? In de Corona-Stresstest geeft Fakton op hoofdlijnen hun visie op de effecten van de Coronacrisis op de vastgoedmarkt. Daarnaast biedt Fakton een aanpak aan om de financiële effecten in beeld te brengen en te sturen op vastgoedprojecten. Lees alles over Fakton’s Corona-Stresstest hier: https://fakton.com/nl/nieuws/inzicht-in-scenario-s-voor-de-vastgoedmarkt-met-de-fakton-corona-stresstest

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top